Serveis i sectors

De la consultoria a la construcció de solucions IA passant per la divulgació i la capacitació. Per tot tipus de sectors amb orientació cap a l'empresa mitjana. Col·laboració amb empreses TIC per incrementar el valor dels seus serveis i productes.

Consultoria

SPIA ofereix serveis de consultoria que permeten estudiar els processos clau de l’empresa i repensar-los des de la perspectiva de les possibilitats que ofereix la Intel·ligència Artificial.

L’objectiu: acompanyar l’empresa en el procés de transformació digital, en els moments on ho necessiti i al ritme que li encaixi.

Consultoria d'intel·ligència artificial per empreses - SPIA
Anàlisi de viabilitat d'intel·ligència artificial per empreses - SPIA

Anàlisi de Viabilitat

Per estimar els beneficis d’implantar una solució amb components d’Intel·ligència Artificial sovint cal determinar el grau de rendiment que en podem esperar.

L’Anàlisi de Viabilitat permetrà estimar el rendiment del nou sistema, anticipar-ne les dificultats i avaluar-ne els beneficis d’una forma precisa.

Construcció de solucions IA

SPIA ofereix un servei de construcció de solucions d’Intel·ligència Artificial de forma integral. Aquest tipus de solucions informàtiques presenten característiques diferencials respecte a les solucions clàssiques que cal tenir en compte en l’àmbit del projecte: gestió, planificació, tecnologia, proves …

SPIA organitza i dirigeix l’equip de treball cobrint els rols necessaris per a completar la construcció i arrancada de solucions a mida. Per a fer-ho integrarà esforços propis i de col·laboracions amb tercers que garantiran l’èxit del projecte.

Construcció de solucions IA - SPIA
Tutorització IA - SPIA

Tutorització IA

Cada cop és més habitual que les empreses es marquin com a objectiu desenvolupar coneixement intern per l’analítica avançada i l’aplicació de tècniques d’Intel·ligència Artificial. Però és complex desenvolupar-lo i difícilment es disposa de perfils sèniors que puguin compartir el seu coneixement i empoderar aquesta nova activitat de l’empresa.

SPIA ofereix aquest servei amb l’objectiu de fer créixer l’equip intern i capacitarlo per assumir els reptes que l’organització necessita tot acompanyant-lo en el dia a dia.

Formació i divulgació en IA

SPIA també ofereix sessions formatives a mida en l’àmbit de la Intel·ligència Artificial i l’analítica avançada. Es tracta de sessions personalitzades que ofereixen una visió que va del general (què és la IA?), fins a l’específic (quin tipus de solucions són aplicables al meu sector o problemàtica?). Aquestes formacions són ideals com a xerrades divulgatives i permeten mostrar, amb claredat i simplicitat, conceptes que sovint són obscurs i desconeguts.

També s’ofereixen formacions més extenses orientades a capacitar equips tècnics per un primer contacte al món de la IA. S’estructuren en forma de diverses sessions en funció de la profunditat requerida i es dissenyen a mida per cada grup incorporant els seus interessos i necessitats: algorítmica, llenguatges de programació, llibreries …

Formació i divulgació en intel·ligència artificial - SPIA
Àmbit transversal

Treballem per a PIMEs de qualsevol àmbit i col·laborem amb empreses TIC per completar la seva oferta de productes i serveis en tot tipus de sectors.

Aportem intel·ligència artificial als productes i serveis de les PIME - SPIA

Aportem intel·ligència artificial als productes i serveis de les PIME

La IA és una tecnologia transversal aplicable en tots els àmbits i de gran impacte.

L’empresa mitjana veu en aquesta tecnologia un factor que la pot ajudar a reduir despeses, millorar la qualitat, aprofundir en el coneixement del seu client, tot augmentant la seva competitivitat.

Però per altra banda l’aproximació a aquestes tècniques és difícil per la falta de professionals experts i solucions dedicades a cobrir aquesta demanda per la mitjana empresa. SPIA té com a objectiu cobrir aquest dèficit facilitant l’accés a aquesta tecnologia a les mitjanes empreses, ajudant-les a prioritzar els seus esforços i a planificar la seva implantació per treure’n el màxim partit.

Afegim valor a projectes d'empreses TIC - SPIA

Afegim valor IA a projectes d'empreses TIC

L’empresa TIC (consultoria, fabricant de producte software o enginyeria de software) necessita incorporar la IA en els seus productes i desenvolupaments.

Es tracta d’un valor afegit als productes que genera que els seus clients reclamen cada cop amb més exigència.

SPIA ajuda a aquestes empreses a completar la seva oferta oferint un producte més complert i empoderant els seus equips de desenvolupament per a incorporar aquesta tecnologia en els projectes d’una forma ordenada i natural.