Exemples IA

Alguns exemples d'aplicació de la IA en diferents àmbits sectorials. Explica'ns el teu cas per aportar-te una solució real i pràctica.
Imagines calcular l’àrea d’una peça només mirant-la? - SPIA
Exemple de visió artificial aplicada al sector curtits - SPIA
Exemple: Càlcul d’arees

Imagines calcular l’àrea d’una peça només mirant-la?

A partir de tècniques clàssiques de visió artificial es poden detectar i perfilar els objectes presents en una imatge.

En aquest exemple el sistema de visió localitza els 4 punts de referència (que fa servir per calibrar) i que són els cercles que hi ha als 4 extrems. Després localitza les figures interiors.

Per cada figura és capaç d’enquadrar-la (caixa lila), el perfil exacte (línia de color verd), el seu perímetre i la seva àrea.

Exemple: Classificació d’efectes

Creus que es pot fer servir la visió artificial per detectar defectes?

Aquest cas d’ús mostra un exemple de classificació automàtica i com el sistema explica el raonament que ha motivat la decisió.  Usant només unes 800 imatges de taulells de fusta amb diferents tipus de defectes (nusos, forats, ruptures …) etiquetats i localitzats podem:

  • Distingir si un taulell presenta defectes o no.
  • Explicar el motiu (quina zona del taulell) és la problemàtica.
Com identificariem el material o la tècnica emprada en una obra d’art o una joia? - SPIA
Exemple: Classificació d’obres d’art

Com identificariem el material o la tècnica emprada en una obra d’art o una joia?

En aquest cas d’ús es fan servir imatges d’alta resolució de peces de museu per a identificar-ne el tipus.

El repte consisteix a usar una informació molt rica (però també molt complexe) per identificar diferències molt petites i difícils d’apreciar que ens permeten classificar el tipus d’objecte que està present a la imatge i el tipus de tècnica.

Exemple: Classificació d’àudio

Podem fer servir la vista per a escoltar?

Aquest exemple s’usa la imatge associada a un so, l’espectrograma, per tal d’identificar el tipus de so. Aquesta tècnica es pot fer servir de forma complementària a tècniques tradicionals de tractament de so i és molt interessant per la seva simplicitat.

En aquest cas el sistema aprèn a distingir entre 5 sons diferents, a partir del seu espectrograma: lladrucs, estossecs, trucs a la porta, riallades i una trompeta.

Podem fer servir la vista per a escoltar? - SPIA
Aquest exemple s’usa la imatge associada a un so, l’espectrograma, per tal d’identificar el tipus de so. - SPIA
Es poden distingir imatges amb poc entrenament? - SPIA
Exemple: Classificació amb poQUES IMATGES

Es poden distingir imatges amb poc entrenament?

 Aquest cas d’ús usa xarxes neuronals per distingir 4 imatges diferents. Per a fer-ho usa equipament de baix cost i molt poques captures prèvies.

Tant sols calen 5 minuts per a capturar unes poques imatges de mostra i entrenar el sistema que serà capaç de distingir-les amb una elevada precisió.